Σχετικά με εμάς

Το έργο SOURCE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα KA2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ERASMUS, στο πλαίσιο του προγράμματος ''KA220-ADU - Συνεργασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων'' σχετικά με τις διδακτικές και οπτικές μεθόδους για διαδικτυακούς εκπαιδευτές. Το έργο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής επάρκειας των εμπειρογνωμόνων της εκπαίδευσης ενηλίκων, στη βελτίωση της ποιότητας των διαδικτυακών μαθησιακών εμπειριών και στην προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

baloon

Συνεργάτες

MINDS
ADM
AKNOW
CANDIDE
CWEP
ELC
LABC